Northwestern

Cokwe
Kosa
Kaonde
Lamba
Lucazi
Lunda
Luvale
Mbunda
Mbwela
Mashasha
Ndembu