2011-2012

Abbey Stivers Clair Nicolas Daniela Pila

Abby Stivers

Claire Nicolas

Daniela Pila

Dean Well Kaya Hamer-Small Lei Lei

Dean Weld

Kaya Hamer-Small

Lei Lei

Maegan Morin Sonya Worthington Wendie Choudary

Maegan Morin

Sonya Worthington

Wendie Choudary

Xinhui Zhang Zhifan Luo Li Muyang

Xinhui Zhang

Zhifan Luo

Li Muyang