Kaonde (L.41)

Busse, J. (1936) Inamwanga Texte.. Afrika und †bersee 27, 241-261.

Busse, J. (1941) Lautlehre des Inamwanga.. Afrika und †bersee 31, 21-50.

Busse, J. (1940-1) Lautlehre des Inamwanga. Zeitschrift fźr Eingeborenen-Sprachen 31, 21-50.

Dewar, E.H. (1900) Chinamwanga Stories : Iviri vya Chinamwanga vyakongwanikwa vyapilulwa. 141 p.